Меню
Меню
Your Cart
Този сайт използва бисквитки. Повече информация може да намерите тук

Лични данни - GDPR

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни относно използването на интернет страница Miredesign.eu

С извършването дейността си „Мире Дизайн“ ЕООД, ЕИК 204296100, със седалище и адрес на управление: гр. Костенец 2030, ул. „Райна Княгиня“ № 7, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Интернет страницата Miredesign.eu се притежава от „Мире Дизайн“ ЕООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

Мире Дизайн събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на стоките. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки.

Мире Дизайн обработва лични данни само при условие че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Мире Дизайн няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

Каква лична информация събираме?

 • При създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, закупуване на продукт – имената Ви, електронната поща и адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
 • При използване на „Facebook“ логин – имената, мейл адрес и телефон за връзка, ако има предоставен в профила Ви;
 • За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронна поща и парола;
 • Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на поръчка, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, и сума на покупката;
 • За издаване на фактура и обработването ѝ – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 • За рекламации – имената Ви, електронният Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт (засегнатите продукти);
 • Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, Мире Дизайн може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера.

За какви цели и на какво основание използваме личната Ви информация?

 • Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Мире Дизайн, са:
 • Дейности по управление на електронния ни магазин;
 • Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
 • Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
 • Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
 • Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на Мире Дизайн.

В допълнение, Вашите данни се обработват от Мире Дизайн и относно въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.