• Защита на личните данни

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА miredesign.eu

   

  С извършването дейността си, “Мире Дизайн” ЕООД, ЕИК 204296100, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен 5800, ген. Владимир Вазов No 12, вх. А, ап. 11, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни. 

  Тази интернет страница miredesign.eu се притежава от “Мире Дизайн“ ЕООД  и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”). 

  Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

  Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, телефон и други).

  Мире Дизайн събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на стоките. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите покупки. 

  Мире Дизайн обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Мире Дизайн няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани.

   

   

  КАКВА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

   

  - При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни,купуване продукт - имената Ви, електронната поща и адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

  - При използване на “Facebook” логин – имената, мейл адрес и телефон за връзка, ако има предоставен в профила Ви
  - За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронна поща и парола;

  - Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на поръчка, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане и сума на покупката;
  - За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

  - За рекламации - имената Ви, електронния Ви адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и,;
  - Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, 
  Мире Дизайн може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, email адресите и телефонните им номера;

   

   

  ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

   

  Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Мире Дизайн са:

  - Дейности по управление на електронния ни магазин;

  - Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

  - Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни;
  - Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;


  Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на
  Мире Дизайн.

  В допълнение Вашите данни се обработват от Мире Дизайн и относно въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви.